Przetargi

Zapytanie ofertowe dotyczące usług organizacji wyjazdu pracowników firmy MIPAMA na targi do Birmingham

1. Zapytanie ofertowe

2. załącznik nr.1 - formularz oferty

3. załacznk nr.2 i nr.3

4. Informacja o wybranym wykonawcy:

W wyniku przeprowadzonej oceny wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy KAWOS  Spółka z o.o.

 

Wybór dostawcy usług dot. udziału pracowników Mipama w międzynarodowych imprezach targowo - wystawienniczych.
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3
. Informacja uzupełniająca - kody CPV
4. Informacja o wybranym wykonawcy:
   W wyniku przeprowadzonej procedury wyłoniono wykonawcę ww.usług - firmę KAWOS Sp. z o.o.Wybór dostawcy środka trwałego - suszarni dwukomorowej.
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
3. Oświadczenie dostawcy - załącznik nr 2
4. Informacja o wybranym dostawcy:
    W wyniku przeprowadzonej procedury wyłonione dostawcę środka trwałego - firmę ENCEKO-SERWIS spółka z o.o.

 

Ponowny wybór dostawcy środka trwałego - suszarni komorowej:

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty oraz załaczniki edytowalne
3. Informacja o wybranym dostawcy:
    W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności do realizacji wybrana została oferta
    firmy ENCEKO-SERWIS spółka z o.o.